Olje og Energisenteret AS

Har 60 ubemannede bensinstasjoner på Østlandet og i Trøndelag.

Om Olje og Energisenteret AS

Olje og energisenteret AS selger og distribuerer drivstoff, biooljer, fyringsoljer og smøreoljer til næringslivet, offentlig sektor, landbruket og private husstander.

Om Olje og Energisenteret

  • Partnernivå: Sølvklubben

  • Bransje: Forhandler av drivstoff, fyringsolje og smøreolje

  • Besøkadresse: Loe Bruk 16, 3300 Hokksund

  • Postadresse: Postboks 343, 3301 Hokksund

  • Webadresse: www.ooes.no

  • Telefon: 32 75 90 80