Jami Elektro AS

Om Jami Elektro AS

Jami Elektro er partner for Verisure (Securitas Direct) i Drammensområdet og er ansvarlig for salg, service og installasjon til privat og næringsmarkedet.

Om Jami Elektro

  • Partnernivå: Bronseklubben

  • Bransje: Alarmselskap

  • Besøkadresse: Ing. Rybergsgt. 48, 3024 Drammen

  • Postadresse: Postboks 868, 3007 Drammen

  • Webadresse: www.jamielektro.no

  • Telefon: 40 40 31 17