Folkeuniversitetet Sør-øst

Om Folkeuniversitetet Sør-øst

Folkeuniversitetet Sør-Øst er regionens største tilbyder av etter- og videreutdanning for voksne.
Vi tilpasser opplæring etter bedriftens behov og kan gi tilbud innen:
-ledelse/mellomledelse/coaching
-et bredt utvalg fagbrev og yrkesrettede kurs
-norsk for fremmedspråklige og mange andre språk
-dataopplæring / Office-pakken (alle nivåer)

Ny kunnskap gjør noe med deg:
Økt arbeidsglede / mer handlekraft / se flere muligheter / god mestringsfølelse

Om Folkeuniversitetet

  • Partnernivå: Sølvklubben

  • Bransje: Utdanning

  • Besøkadresse: Skoglivn. 4 C, 3047 Drammen

  • Postadresse: Skoglivn. 4 C, 3047 Drammen

  • Webadresse: www.folkeuniversitetet.no/drammen

  • Telefon: 32 21 34 10