CXS

CXS har utviklet en rekke teknologiske løsninger relatert til oppfølging av HR- og ledelsesfunksjonen.

Om CXS

I mer enn 12 år har vi levert våre faglige metoder og tekniske løsninger til et fagfelt som har fått mer og mer oppmerksomhet. Vi lanserte tidlig karrierelæring med fokus på den indre motivasjonen i tråd med egne verdier. Våre empirier og forskningsprosjekter har vist viktigheten av å fokusere på 24-timersmennesket.

Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker. Det er ikke lenger sånn at noen få i en organisasjon er utpekt som fremtidens talenter. Med styrkebasert lederskap, positiv psykologi og løftmetoder får virksomhetene et optimalt uttrekk av effektivitet og lønnsomhet for alle ansatte. Det skal være moro å gå på jobb!

Vårt eventyr er tuftet på suksessen til Conexus, som siden 2001 har levert mange nasjonale løsninger knyttet til utdanningssektoren i Norge.

Om CXS