Brakar AS

Brakar er ansvarlig for kollektivtrafikken i Buskerud.

Om Brakar AS

Brakar AS ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2012. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune.

Brakar er et administrasjonselskap som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet skal videre gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Brakar er opprettet med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe tjenester fra eksterne transportører.

Om Brakar