Verdier og visjoner

Les mer om klubbens verdier, visjoner og ambisjoner.

Annonse:

Sommeren 2017 vedtok Strømsgodset en ny strategiplan for 2017-2020. Klubben har et godt forankret verdigrunnlag som vi har vært tro mot i mange år. Her kan du lese mer om disse verdiene, samt visjonen og den overordnede målsettingen som er retningsgivende for de strategiske valgene klubben til en hver tid tar.

Visjon:

Drammens stolthet – hele regionens lag.

Misjon:

Vi skal begeistre med offensiv og underholdende fotball.

Våre verdier:

Sulten

I Strømsgodset er vi utviklingsorienterte, målbevisste, nysgjerrige og ambisiøse. Vi skal gi talenter sjansen, og vi skal tørre å angripe.

Inspirerende

I Strømsgodset gir vi hverandre energi gjennom positivitet og et genuint ønske om å spille hverandre gode. Vi er forbilder, både på og utenfor banen.

Folkelig

I Strømsgodset er vi åpne, ærlige, inkluderende og ydmyke. Vi møter alle med respekt, og vi skaper trygghet og trivsel gjennom å gi hverandre tillit og ansvar.

Overordnet målsetting:

Strømsgodset skal være et eliteserielag på øvre halvdel av tabellen. Vi skal realisere drømmer og av og til utrette mirakler.

Strategi for å nå målet

  • Vi skal være best på trenings- og prestasjonskultur.
  • Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere på alle trinn fra G15. Vi skal utvikle 1-2 spillere som hvert år er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen for å videreutvikles der.
  • Vi skal rekruttere spillere i Norden med stort utviklingspotensial i alderen 18-24 år.
  • Vi skal til enhver tid ha etablerte ledestjerner i stallen som viser vei og legger lista for unge spillere.
  • Vi skal sikre en bærekraftig økonomi over tid.
  • Marienlyst skal være vårt fort, og vi skal fylle tribunene.
  • Vi skal legge til rette for at alle ansatte trives og utvikler seg, slik at hele organisasjonen drar i samme retning.
  • Strømsgodset skal være regionens mest attraktive sponsorobjekt og utgjøre en forskjell for våre samarbeidspartnere.
  • Vi skal ta samfunnsansvar ved å engasjere oss i aktiviteter som bidrar til å bygge og berike det samfunnet vi er en del av.

Handlingsplan

Hver avdeling i klubben har egne handlingsplaner for å bidra til at klubbens mål nås, og klubbens strategi brukes som et rammeverk for de aktiviteter som planlegges.

Annonse fra Eliteserien: