Fotballfritidsordning (FFO) 2018/2019

Strømsgodset Toppfotball ønsker å gi barn som er født i 2011 og 2010 et tilbud om fotballfritidsordning etter skoletid, les mer om vår Fotball Fritids Ordning (FFO) i Talentgården her.

Annonse:

Vi tilbyr FFO i vår innendørs hall på Sundland gjennom hele skoleåret. Vi kan tilby barn som deltar på vår FFO lek og aktiviteter, mat og frukt når de kommer fra skolen og leksehjelp for de som ønsker det

Våre aktiviteter vil være varierte, vi tilbyr minst 1,5 time organisert aktivitet hver dag. Tilbudet vil være 1 – 5 dager i uka, FFO vil være stengt i juli/deler av august mnd.

Vår filosofi

FFO skal skape bevegelsesglede gjennom:

- varierte og nye aktiviteter
- stimulere til mer aktivitet
- gode treningsforhold hos oss vil det alltid være sommer - gode forhold for aktiv lek
- utvikle fotballferdigheter

FFO sine pedagogiske stikkord er:

- se og bli sett
- gi og ta ansvar
- mobbefritt og Fair Play
- trygge og forutsigbare rammer
- medbestemmelse

FFO ønsker å bidra til gode vaner gjennom:

- kosthold
- lekser
- hygiene
- skape selvstendighet
- respekt og folkeskikk
- planlegging og struktur

Kostnader skoleåret 2018/2019

1dg pr.uke - kr. 600.- pr.mnd
2dg pr.ukr - kr.1200.- pr.mnd
3dg pruke - kr.1800 -pr.mnd
4dg pr.uke - kr. 1900.-pr.mnd
5dg pr.uke - kr. 2000.-pr.mnd

Transport

Vi har avtale med Drammen Taxi, kan tilby å hente barn på skolene,
Antall barn i bilen / størrelse bil / avstand fra skole til Talentgården vil spille inn på den totale kostnad. Vi skal ikke tjene penger på transporten, men vi kan heller ikke tape penger på det.

Trygghet

Tilbudet skal være trygt for barn og foreldre, FFO skal ha mob.nr og jobbnummer til foresatte,
Hvis barn ikke kommer på FFO skal det gis beskjed, kommer det andre enn foreldre for å hente barnet skal FFO ha beskjed om dette.

Hos oss er det sommer hele året, vi har store inne områder med mye aktivitet

– regn, snø, vind og kulde vil aldri være et problem.

Fakturering


Tilbudet betales månedlig etter tilsendt faktura, faktura betales forskuddsvis pr. måned

Vi teller antall dager utligner dette på antall måneder slik at vi får lik månedspris – Unntaket er August mnd. som faktureres med 1⁄2 månedspris.

Oppsigelse av FFO plass


Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel regnet fra den 30. i hver mnd FFO plass opphører ved skyldig betaling for inntil 2 mnd. - Det sendes ut skriftlig varsel på forhånd. Evnt. uoppgjorte fakturaer vil bli sendt til inkasso

Påmelding

Påmelding og spørsmål rettes til:

Even Jokstad Talentgården
Mob.913 57 228
Mail: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: