Bot til Bugge

Norges Fotballforbund ilegger Espen Bugge Pettersen en bot på 4000 kroner for sin opptreden i forbindelse med hjemmekampen mot Molde.

Annonse:

Strømsgodsets keeper viste fingeren til egne supportere ti minutter ut i hjemmekampen mot Molde. Den upassende spontanreaksjonen kom som et resultatet av det han har opplevd som hets og negativitet over lengre tid fra enkelte av Godset-fansen.

Dagen etter kom Espen med en beklagelse til egne supportere.

Påtalenemnda i NFF besluttet å iverksette disiplinærsak mot vår keeper etter denne episoden. Både Espen og ledelsen i klubben har sendt inn forklaring til fotballforbundet, og torsdag kom disiplinærutvalget med sin beslutning:

I medhold av Reaksjonsreglementet § 4-25 ilegges Espen Bugge Pettersen en bot på kr 4 000 for sin opptreden under Eliteseriekampen mellom Strømsgodset Toppfotball og Molde FK den 26. juni 2017.

Disiplinærutvalget finner, som påtalenemnda, at det å vise fingeren til publikum, herunder egen klubbs supportere, må anses som en upassende opptreden.

I formildende retning kan Disiplinærutvalget slutte seg til de momenter som påtalenemnda trekker frem. Det vises her til at spilleren i lengre tid har vært utsatt for verbale mishagsytringer fra egne supportere. Det anses videre formildende at spilleren har beklaget sin opptreden overfor Strømsgodsets supportere. 

Påtalenemnda har innstilt på en bot på kr 5 000. Disiplinærutvalget mener at provokasjonen spilleren har vært utsatt for bør tillegges noe mer vekt enn det påtalenemnda har gjort. På denne bakgrunn mener Disiplinærutvalget at en passende reaksjon mot Espen Bugge Pettersen vil være en bot på kr 4 000.

Espen Bugge Pettersen og Strømsgodset aksepterer boten og disiplinærutvalgets beslutning. Både spiller og klubb anser seg nå som ferdig med saken.

Annonse fra Eliteserien: