Bærekraftmål 3 - God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet er så mangt, blant annet forebygging av rusmisbruk. Dette er noe vi i Strømsgodset brenner for - gjennom vårt Gatelag.

Annonse:

Verden har gjort store fremskritt når det kommer til helse. Levealderen stiger, flere farlige sykdommer er utryddet og barnedødeligheten er halvert de siste tiårene. Men vi står fortsatt ovenfor store helseutfordringer, både knyttet til sykdommer, luftforurensning, psykiske lidelser og rusmisbruk.

Rusmisbruk og helse

Som et delmål under bærekraftmål 3 har FN definert følgende mål "Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol." 

I Strømsgodset har vi i mange år jobbet med tiltak knyttet til rusproblematikken, gjennom vårt Gatelag. Gatelaget er med på å etterleve vårt bærekraftmål 3  "Vi skal inspirere til aktivitet og en sunn livsstil for folk i Drammen"

5 år med fotball og rusfrie timer

Gatelaget i Strømsgodset er et tilbud for mennesker med rusproblemer. Sammen med senter for rus og psykiatri og Drammen kommune tilbyr vi et lavterskel fotballtilbud som skal gi mennesker med rusproblemer økt livskvalitet og motivasjon til flere rusfrie timer. Gatelaget tilbyr treninger tre ganger i uka, hvor fysisk trening, mestring, samhold og samarbeid er viktige elementer. 

Gatelaget holder til på SIF-huset på Gulskogen og representerer Strømsgodset i gatelagsserien der hvor de spiller mot andre gatelag i Norge. Målet med gatelaget er å hjelpe flere til å finne veien tilbake til et liv med arbeid og selvstendig inntekt, uten rus.

Gjennom Enter Kompetanse, Drammen Kommune og NAV Drammen jobbes det med å legge til rette for å gi flest mulig spillere på Gatelaget en mulighet til å komme i arbeid. 

I snitt koster en rusmisbruker samfunnet 2,5 millioner i året og for hver spiller vi sammen klarer å få ut av rusen og inn i arbeidslivet har vi bespart samfunnet for store summer, samtidig som vi har endret livet til den enkelte. 

Gatelaget fyller i år 5 år. Det har vært 5 år med treninger, kamper og sosiale aktiviteter hver eneste uke. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Vi kan ikke gjøre alt. Men vi kan gjøre noe. Sammen for Drammen

Les mer om Gatelaget vårt her

Se vår splitter nye gatelagsfilm her:

 

Annonse fra Eliteserien: