Slutter i Godset

Utviklingsansvarlig Yngre i Strømsgodset, Bjørn Frode Strand, blir ikke med videre i Strømsgodset i 2018.

Bjørn Frode Strand ble ansatt i Strømsgodset i september 2015. Han kom til oss fra jobben som utviklingsleder i Fredrikstad.

I løpet av denne perioden har østfoldingen jobbet iherdig med å strukturere opp flere områder i klubbens utviklingsavdeling. Han forlater oss med gode skussmål fra utviklingssjef Haakon Lunov.

Foto: Ivar Thoresen
Foto: Ivar Thoresen

- Bjørn Frode har de to årene han har jobbet hos oss bidratt til at vi har tatt store steg på flere områder, sier Haakon.

- EliteAkademiet (EA) har blitt av en helt annen standard i alle aspekter, dialogen og samarbeidet med de lokale klubbene har generelt vært mye tettere, og innad i trenerapparatet har han bidratt med kompetanse og standarder som har gitt klubben løft på flere områder, fortsetter utviklingssjefen.

På grunn av strukturelle endringer innad i Strømsgodset bortfaller to av oppgavene som Bjørn Frode har hatt. Derfor er det naturlig at samarbeidet nå avsluttes. De to oppgavene som faller bort er «FA Xtra» (lørdagstilbudet for 10-11-åringer), som erstattes med GodsetAkademiet, og besøkene ute hos lokale klubber. Dette vil fra 2018 blir utført av samfunnsavdelingen i Strømsgodset.

Bjørn Frode Strand har også vært leder for Eliteakademiet (EA), og her holder vi på å finne en løsning for 2018.

- Det har vært en veldig lærerik tid i Strømsgodset. Med de justeringene klubben har valgt å gjøre, så er det riktig at vi avslutter nå. Jeg kommer til å savne alle personene i og rundt klubben. Nå skal jeg bidra til at aktivitetene i resten av 2017 blir gjennomført på best mulig måte, avslutter Bjørn Frode.

Strømsgodset takker Bjørn Frode for innsatsen disse to årene og ønsker ham lykke til videre!

Annonse fra Eliteserien: